Fra en «såkalt kristen»

Postet: 28. november 2016  Emner: , , , ,     Kommentarer: 2   kommentarer

Jeg registrerer at jeg i kommentarfelt i Dagen og på Facebook er blitt gjort til en hermetegnskristen. Det er en underlig opplevelse.  

«Takk, Dagen, for at dere offentliggjør de norske «kristne» lederne som er for homofilt ekteskap og for abort opp til ni måneder», var det en som kommenterte da avisen på valgdagen 8. november meldte at 25 av 43 spurte kristne ledere ville ha stemt på Hillary Clinton dersom de hadde hatt stemmerett. Undertegnede var en av disse 25. Utgangspunktet var at Dagen 2. november sendte en e-post til det avisen beskrev som «et stort utvalg ledere og profiler i kristne sammenhenger». Spørsmålet vi fikk, var dette: «Hva ville du gjort hvis du hadde stemmerett ved presidentvalget i USA? Kan du gi en kort begrunnelse?»

På det tidspunkt hadde jeg allerede hatt artikkelen «Donald Trump som avgud» på trykk i Dagen (på bloggen ble overskriften Derfor kan kristne si nei til Trump). Her gjorde jeg oppmerksom på advarsler fra to kristne samfunnsdebattanter i USA om å stemme på Trump av strategiske årsaker og på tross av personen. I Dagens kommentarfelt ble jeg da raskt tolket som Clinton-tilhenger – uten at jeg direkte hadde skrevet noe om det.

Da spørsmålet fra Dagen kom, tok jeg altså stilling for Clinton. «Jeg ville ha stemt på Hillary Clinton – selv om jeg er uenig med Clinton i hennes syn på blant annet abort og samkjønnet ekteskap. Å støtte Donald Trump bare fordi han sier at han vil nominere konservative dommere til Høyesterett, mener jeg er uforsvarlig», innledet jeg svaret med. Det var altså dette som utløste kommentarfeltets vrede, selvsagt ikke bare rettet mot meg, men også de 24 andre. (15 andre lot seg bli plassert som «usikker» eller oppga at de utfra sin stilling ikke ville svare. Og kanskje særlig det siste ville nok vært lurere. Men meningen min var å svare med redaktørhatten på, og ikke som talsmann for ImF i egenskap av medieleder.)

Debatten som oppsto etter at Dagen publiserte denne oversikten, fikk meg til å skrive et nytt innlegg til Dagen – med den litt provoserende tittelen «Den syndfrie kandidaten«. Her prøvde jeg å komme med noen opp- og avklaringer, ikke minst med tanke på hvordan jeg mener at Clintons abortsyn var blitt karikert i forbindelse med den tredje presidentdebatten. Artikkelen sto på trykk 14. november, altså etter at valgresultatet var klart. Her er innholdet i den også for de av mine blogglesere som ikke leser Dagen jevnlig. Her medfølger også lenker til den dokumentasjonen jeg bygde på (bloggposten fortsetter etterpå, så ikke hopp av her om du allerede har lest artikkelen i Dagen):

Jeg mener at Clintons abortsyn ble karikert i forbindelse med den tredje presidentdebatten

«De evangelikale i USA stemte på en mann som står fast ved at han ikke ber Gud om syndsforlatelse.

Det er helt riktig at Hillary Clinton ikke ønsker å omstøte Høyesterettsavgjørelsen fra 1973 som i praksis tillater selvbestemt abort i USA. Trump har erklært seg som motstander av abort (bortsett fra ved voldtekt, incest og ved fare for kvinnens liv), men ville i den tredje TV-sendte presidentdebatten ikke svare direkte på om han ønsket seg en endring av rettstilstanden. I stedet sa han at dette ville skje automatisk gjennom hans nominering av konservative dommere, og at det da ville bli overlatt til delstatenes myndigheter å ta stilling til abortspørsmål.

Clinton har gått imot et republikansk forslag om å forby abort etter 20. uke. I TV-debatten utla Trump det som at Clinton var villig til å «rive barnet ut av livmoren i den niende måneden på den siste dagen» av svangerskapet.

Faktum er at bare 1,2 prosent av abortene skjer etter 21. uke. Det er ekstremt sjelden, om i det hele tatt, det skjer så sent som Trump snakket om, og ytterst sjelden (0,2 prosent) det skjer på den måten Trump forsøkte å beskrive (av noen kalt partial-birth abortion). I tillegg har 43 stater allerede forbudt aborter etter 28. uke. Dette var altså i stor grad skremselspropaganda fra Trump.

Faktasjekk fra National Public Radio (NPR)

Faktasjekk fra The Washington Post

Faktasjekk fra Inqusitr

I ettertid har jeg blitt oppmersom også på følgende:

Faktasjekk fra Politifact

Hillary Clinton om å redusere antall aborter

I 1999, da Donald Trump mislyktes med å bli president, erklærte han seg som «pro-choice», altså for kvinnens rett til å velge. Han svarte «nei» på spørsmål fra fjernsynsstasjonen NBC om han ville forby partial-birth abortion. 16. august i fjor vedgikk han overfor samme kanal at det var «mulig» at han hadde donert penger til organisasjonen Planned Parenthood, som forsvarer abort, og at det ikke var sikkert at han ville kutte statsstøtten deres. Så sent som i april i år skapte han tvil om hvorvidt han egentlig ønsket å gjøre noe med dagens lovverk.

Også lovforslaget fra i fjor om å forby abort etter 20. uke, inneholder – ifølge en kommentarartikkel i Christian Post – unntak. Kommentator Eric Sapp påpeker også at den viktigste årsaken til abort er fattigdom (75 prosent av alle kvinner som tar abort), og at det å redusere fattigdom og styrke helsevesenet er mer effektivt med tanke på å hindre abort enn strenge regler.

La meg nok en gang si at jeg på generelt grunnlag er imot abort. Når jeg likevel ville ha stemt på Hillary Clinton, er det blant annet fordi jeg ikke tror det er riktig kun å legge vekt på én sak. Dersom fattigdom er en hovedårsak til abort, må man eksempelvis også vurdere kandidatenes politikk for å redusere den.

Også den personlige egnetheten må vurderes. En mann med det menneskesynet og forholdet til moral og sannhet som Donald Trump har blitt avslørt med – samt hans reaksjonsform når han føler seg krenket, inngir ikke akkurat tillit. Flere rettssaker venter på den påtroppende presidenten i forbindelse med hans forretningsvirksomhet.

81 prosent av de konservative lavkirkelige kristne i USA ga sin støtte til Trump. Teologen Michael Horton spør seg i det Billy Graham-grunnlagte magasinet Christianity Today om hva de evangelikale tenker om Trumps gjentatte erklæring om at han ikke har bedt Gud om tilgivelse fordi han ikke gjør så mye galt. Horton undrer også på om de synes Trump står for det tjenende, selvoppofrende lederskapet som Jesus ga oss eksempel på (Joh 13). Jeg synes begge deler er minst like verdt å reflektere over som Donald Trumps skiftende abortsyn.»

Så langt min artikkel i Dagen 14. november. Etter at vi i Sambåndets novembernummer skrev om at Bildøy bibelskole hadde reagert på det rektor oppfattet som en kobling fra NRKs side mellom Norge Idag/Visjon Norge og bibelskolen i Brennpunkt-programmet Pengepredikanten, kom mistenkeliggjøringen igjen fram, denne gang på Facebook: «Forundrer meg at mange som kaller seg kristne, er mer opptatt av å ta avstand fra Visjon Norge (og tydeligvis også Norge IDAG) enn å ta avstand fra NRK. Skulle tro denne typen kristne stod for en ateistisk ideologi og ikke en kristen», skrev en av kommentatorene i avisen Norge Idag da vedkommende delte Sambåndet-artikkelen på sin Facebook-profil. Uttrykk som «som kaller seg kristne» og «ateistisk teologi» knyttes altså her opp mot Bildøy bibelskole og Indremisjonsforbundet fordi man skrev noe som markerte at man ikke helhjertet støttet alt som Norge Idag og Visjon Norge står for. I den videre diskusjonen på Facebook-profilen kom det også fram at forsøk på konstruktiv kritikk, nyansering og vurdering blir oppfattet som intet mindre enn forfølgelse av medkristne(!)

Det må være lov å kalle slike hersketeknikker som en forsøpling av debatten

Det må være lov å kalle slike hersketeknikker som en forsøpling av debatten. Det må også være lov å spørre hvordan de som ser slik på det, eksempelvis oppfatter Paulus’ irettesettelse av Peter i Gal 2,11. Var dette et eksempel på forfølgelse? Jeg vender ofte tilbake til Apg 17,11. Her beskriver Lukas det som et fortrinn selv å granske det som blir forkynt. Når det gjaldt overfor Paulus og Silas, som hadde apostolisk autoritet, må det med langt større grunn gjelde overfor hvilket som helst menneske i dag.   

I de gode klikks tjeneste

Postet: 4. juni 2015  Emner: , , ,      kommentarer

Det er ikke bare artige bilder og «lik siden vår så får du…»-poster som engasjerer folk på sosiale medier. Det har også vi i Sambåndet gode bevis på.

27. mai publiserte sambåndet.no en kommentarartikkel av nettkonsulent Kjetil Fyllingen i ImF-Ung.  «Hva lar du deg engasjere av, og hva kan dine klikk og kommentarer på Facebook bety for andre», spurte Fyllingen. Han viste eksempler på at poster på Facebook der man blir bedt om å like en profil mot å f.eks. delta i en trekning av en gave, eller artige bilder, ofte er de som får flest «klikk». Og som nettkonsulenten ganske riktig påpeker, fungerer Facebook slik at jo flere som liker, kommenterer eller deler en oppdatering, desto flere viser Facebook den fram for (regnestykket som styrer dette, kalles algoritme, og den gjør Facebook stadige endringer i). Algoritmen fungerer altså slik at slett ikke alt av det du legger ut på Facebook, blir synlig for vennene dine.

For et nettsted som sambåndet.no er Facebook av stor betydning. Ved å legge ut lenke til sakene våre der, og skrive litt om dem, oppnår vi en langt større utbredelse enn vi ellers ville ha fått. Og jo flere som liker siden vår (!), desto flere har vi mulighet for å nå med gode saker.

De aller fleste av sakene våre på sambåndet.no oppnår fra 15 delinger og oppover. I fjor oppnådde alle de ti mest leste sakene våre godt over 100 delinger på Facebook. Rekorden var 734 (se nedenfor). Og alle disse var seriøse saker med godt innhold. Heldigvis responderer altså folk også på skikkelige ting på Facebook.

I de to og et halvt årene jeg har vært redaktør for Sambåndet/sambåndet.no, har jeg fått være med på en gledelig sterk vekst for nettstedet vårt. Det er særlig to datoer som merker seg ut. 30. juli i fjor var nesten 3000 personer (2928) inne på sambåndet.no (normalen er ca. 200). Det var den dagen vi la ut det sterke intervjuet med Arne Opsahl-Engen om sykdom og gudsbilde, samtidig som han fortalte om det samme på UL. 734 trykket på «del»-knappen.

7. mai i år er den andre datoen. Det var da leserene våre virkelig ble oppmerksomme på at vi i hadde publisert et intervju fra 2009 med Oddvar Aadland, nærmest som et minneord etter hans død (og etter avtale med familien). 1058 var innom sambåndet.no, og 461 delte denne saken på sin profil på Facebook. Nettsamfunnet responderte med å vise saken fram for hele 10.256 personer (normalen ligger på 200-400). Det er flere enn det bor i mange norske kommuner og et rekordhøyt antall i vår sammenheng. Vi vet ikke hvor mange som faktisk leste intervjuet med Aadland, men veldig mange fikk altså muligheten. Og det var først og fremst fordi mange responderte på saken ved å like, kommentere eller dele den på sin Facebook-profil.

Faktisk trenger vi ikke å gå lenger tilbake enn til gårsdagen. Nyheten om at evangelist Marit Andresen Røen i Indremisjonssamskipnaden – og familien hennes – hadde fått Samnanger kommunes kulturpris spredte seg lynraskt så snart vi lenket til den på Facebook. 1092 personer (altså ny nr. 2 siden januar 2013!) var innom sambåndet.no bare denne dagen, og 606 har til nå delt nyhetssaken på Facebook. Nettsamfunnet fulgte opp med å vise gladsaken fram for (i skrivende stund) 7104 personer via Sambåndet-profilen.

Godt innhold kan altså også gå godt på Facebook og andre sosiale medier. Imidlertid er ingen av de sakene jeg har trukket fram fra sambåndet.no, veldig personlige. De sier ikke nødvendigvis så mye om dem som velger å dele dem på sin egen profil. Eksempelvis andakter fra preik.tv kan bli «rammet» av menneskefrykt, og her tror jeg absolutt, som Kjetil Fyllingen, at noen og enhver av oss har noe å tenke på. Jo mer vi deler, liker og kommenterer noe, jo større utbredelse får det.

Ein månad for rekordar!

Postet: 10. august 2014  Emner: , ,     Kommentar: 1   kommentarer

«Nettet tar ikkje ferie», skreiv eg i ein bloggpost 6. juli, og eg lova at Sambåndet-redaksjonen skulle oppdatera sambåndet.no heile sommaren. No er det tid for oppgjer, og tala er gode!

Auke

I juli månad i år publiserte me 18 saker, mot 13 same månad i fjor. 17 av desse sakene var nyskrivne, og «16 1/2» av desse 17 var eigenproduserte. For berre å nemna noko, laga med ei aktuell sak på krigen i Midtausten , me følgde opp diskusjon om leirstader som vart aktualisert av NMS, og me hadde fleire reportasjar frå Lyngdal Bibelcamp. Det førte til 9289 sidevisingar på sambåndet.no, ein auke på 81 prosent frå sommarmånaden i 2013. Antalet brukarar blei 5395, ein auke på formidable 255 prosent frå året før. Prosentandelen av dei som besøkte sambåndet.no for første gong, auka med 66 prosent. Alt dette er veldig gledeleg!

Men

Går me litt lengre inn i tala, er det tre viktige ting å trekkja fram:

– I juli i fjor var det generalforsamling i Indremisjonsforbundet, frå 24. til 28. juli. Denne vart først og fremst dekka på sambåndet.no (i tillegg til sosiale medier), og i løpet av den veka la me ut seks saker på sambåndet.no. Som eg skreiv i august i fjor, førte det til 2021 sidevisingar den veka. Samanliknar me denne veka i 2013 med same periode i år, har me nedgong i 2014: 48 prosent færre sidevisingar, 42 prosent færre brukarar og 10 prosent færre førstegongsbesøk. Til det er det å seia at tala for 2013 denne veka er veldig gode. Dernest er me sjølvsagt glade for at eit stort og viktig arrangement som ei generalforsamling er, skapte interesse. Me skal difor ikkje vera lei oss for nedgongen i år for akkurat denne veka!

– Det er særleg ei sak i juli år som gjer at me totalt sett slår tala for same periode i fjor, trass i generalforsamlinga i 2013. Det er intervjuet med Arne Opsahl-Engen frå juninummeret av papirutgåva av Sambåndet. Me publiserte den på sambåndet.no tidleg ettermiddag 30. juli, nokre timar før Opsahl-Engen og sonen skulle ha seminar på Ung Landsmøte. 30. juli åleine hadde me 3322 sidevisingar på sambåndet.no, altså om lag ein tredel av samla antall sidevisingar for juli. Me gler oss stort over dette, for alle som skriv noko dei meiner er viktig, ynskjer å bli lest. Og, som eg skreiv i leiaren i juninummeret av Sambåndet, meiner me at dette intervjuet hadde stor verdi. Då skal me på ingen måte skjemmast over at publiseringstidspunktet vårt på sambåndet.no var bevisst.

– Isolerer me tala til berre å gjelda fellesferien (dei tre siste vekene i juli), har me òg nedgong i år: 23 prosent færre sidevisingar, 13 prosent færre brukarar og 9 prosent færre førstegongsbesøk. Grunnen er igjen at me her møter svært sterke tal frå i fjor, med reportasjar om GF-syklistane våre i starten av perioden og sjølve GF i slutten.

Rekord

Men kvifor, då, rekord-ordet i overskifta for denne bloggposten? Av to grunnar:

– Samla sett har juli månad i år flest antall sidevisingar – og unike brukarar – på sambåndet.no for 2014 til no!

– Me nyttar nettsamfunnet Facebook – profilane til Sambåndet og Indremisjonsforbundet – aktivt til å gjera folk merksame på sakene våre på sambåndet.no. Diverre er det enno for få som «uoppfordra» går inn på nettsida vår. Det gler oss stort når lesarar klikkar på lenka, les saka og – ikkje minst – deler den på eigen profil. Slik deling fører til at sakene våre får langt fleire potensielle lesarar enn det dei elles ville fått. Fram til 30. juli i år var det anmeldelsen av divisi-konserten på generalforsamlinga i fjor som hadde flest slike delingar (minst 321, talet er diverre blitt borte etter ei teknisk omlegging). Intervjuet med Arne Opsahl-Engen (sjå lenke over) er til no delt 729 gonger på Facebook, altså meir enn dobbelt så mange som førre rekord!

Kommentarar

Underteikna har hatt ferie det meste av juli, men eg kunne ikkje dy meg for å skriva tre kommentarar;-)

– Om kor mykje me skal «regissera» kristne samlingar: Her er det òg ein særs interessant kommentar frå Liv Nesse Amundsen som fortener å bli lest!

– Om søndagsskulen sine cd-ar frå 2013 og -14 (skriven på oppmoding frå Vårt Land)

– Om ordbruk i krigen i Midtausten (på min private blogg).

Takk til alle lesarar for fylgjet i sommar, og no startar kvardagen! Første nummar av papirutgåva etter ferien går i trykken 13. august (med saker som ikkje er publisert før), og me skal sjølvsagt halda fram med å oppdatera nettsida. Følg med!

Mvh

Petter Olsen

redaktør

PS

Har du kommentarar til arbeidet vårt i sommar? Ris eller ros? Skriv gjerne i kommentarfeltet under!

DS

Sambåndet 06/14 Sterk historie

Postet: 22. juni 2014  Emner: , ,      kommentarer

Hvem klager en redaktør til når bladet hans ikke blir levert til rett tid?

Juninummeret av Sambåndet har i skrivende stund ennå ikke innfunnet seg i postkassen min på Bryne. Og Posten ligger tynt an, for femte virkedag fra de fikk bladet fra trykkeriet, var i går, lørdag 21. juni. Det er da også til Posten jeg må rette min klage, det nytter lite for meg å ringe redaksjonen:-)

Jeg vet ikke om for sein levering denne gang gjelder flere enn meg, men jeg har jo den fordelen at jeg har lest innholdet før det gikk i trykken. Derfor kan jeg også si noe om hvordan vi har jobbet med sakene i bladet. Men først litt om mainummeret.

Samemisjonen

Saken som helt klart vakte størst oppmerksomhet i nummer fem, var den vi også hadde som henvisning på førstesiden – om invitasjonen fra Norges Samemisjon til fusjon med andre organisasjoner, Indremisjonsforbundet (ImF) inkludert. Samme dag som Sambåndet kom i postkassen, havnet den – nærmest i sin helhet – på dagen.no. Sambåndet var flittig sitert, men det litt morsomme var at saken var «oversatt» fra nynorsk til bokmål av Dagens journalist. Også i Vårt Land ble Sambåndets sak referert til, da i en større sammenheng (en sidesak til den som kan leses her).

En av de andre nyhetssakene, om ImF-forkynner Ruben Lie Monsen som sammen med kona skal bosette seg – og virke – i Alta, fikk stor oppmerksomhet da vi publiserte den på sambåndet.no og delte den på Facebook etter at bladet var ute hos abonnentene: 147 personer delte saken på sin Facebook-profil, noe som førte til at den ble nådd av (hittil) over 900 personer via Sambåndet-profilen og nesten 700 via ImF-profilen. Nå å skal det sies at mange av våre følgere liker begge profilene, men det viser uansett litt av det potensialet som ligger i sosiale medier til å nå lengre ut.

Aktuelt på nett

Mellom mai- og juninummeret publiserte vi en rekke aktuelle saker på sambåndet.no: Intervju med den første kvinnelige forkynneren i ImF, på hennes 100-årsdag, nyhetssak fra generalforsamlingen på NLA, nyhetssak om god søkning til stilling som bibellærervikar på Bildøy bibelskole og Si-Resier med aktuell tur til sykkelløpet Tour de France. Saken om eventuelt salg av ImFs administrasjonsbygg på Bildøy til Fjell kommune ble offentlig kjent 28. mai, og klokken 09 denne morgenen publiserte vi den første saken om dette. Vi fulgte opp 3. juni etter første gangs politiske behandling. Og ettersom lokalavisa Vestnytt ikke la ut noe om resultatet på sin nettside før etter at papirutgaven kom ut 7. juni, kom sambåndet.no i den litt uvanlige situasjon at vi ble en slags lokalpolitisk debattarena (se kommentarene til artikkelen fra 3. juni i lenken over). NLA-saken og saken om ImF-bygget ble tatt inn som fyldige notiser i juninummeret, som gikk i trykken 11. juni (og huskjøp-saken ble selvsagt fulgt opp videre i forbindelse med kommunestyremøtet 19. juni). Samme formiddag fikk vi bekreftet hvem som var ansatt i ledige vikarstillinger på Bildøy bibelskole og fikk med en notis i papirutgaven. Da vi valgte å publisere en noe fyldigere sak om dette på sambåndet.no tidlig samme kveld, gikk det fort: Hittil er den delt av 320 personer på Facebook og sett av over 1400 personer på både ImF-profilen og Sambåndet-profilen i det populære nettsamfunnet. Dette er svært gode tall for vår del.

Kamp med Gud

Så er vi framme ved juninummeret på papir, som forhåpentligvis alle abonnenter unntatt meg har fått! Jeg håper det sterke intervjuet med Arne Opsahl-Engen blir godt lest, for det fortjener det virkelig! Jeg sier en del om bakgrunnen for saken i lederartikkelen. Dette er en sak som har modnet seg fram helt siden Opsahl-Engen på Arbeidermøtet i januar 2013 fortalte om kampen sin med Gud. Nå var han klar til å fortelle denne siden av saken, og vi føler oss privilegerte som fikk trykke den. Utdrag fra en lengre artikkel om klagesalmene i Bibelen bidrar til å sette Arnes historie inn i et bibelsk perspektiv.

Ellers møter vi to nye medarbeidere i dette nummeret av bladet: Brit Rønningen har på en måte erstattet T2-studenten fra Bibelskolen, og hun åpner sterkt med alle tre nyhetsoppslagene i bladet. Den mest prinsipielle saken er nok den om kretsrådgiveren i Sogn og Fjordane som driver med aktiv omdømmebygging for indremisjonen i lokalavisa. Dette er en sak vi tenker at kanskje kan sette tanker i sving også andre steder i ImF-land. I tillegg har vi fått et nytt navn på spalten Mennesket nær: Stine Mari B. Våge går inn i «turnus» sammen med Kjell Aanensen og Karl Johan Hallaråker i denne spalten.

Debatt 

På Synspunkt-plass forsøker jeg å svare på en utfordring jeg fikk fra en ImF-ansatt, uten at jeg ser det som nødvendig å navngi vedkommende. Teamet er selvransakende nok; har publikasjoner som redigeres ut fra et kristent ståsted, noe grunnlag i et bibelsk tankesett? Har du meninger om dette etter å ha lest artikkelen, er du hjertelig velkommen til å fremme dem! Det kan enklest gjøres i kommentarfeltet på saken under menyvalget Meninger på sambåndet.no. Har du meninger om noen av de andre sakene i bladet, må du gjerne også kommer fram med dem.

Bakerst i bladet, i overgangen til kretsdelen, finner du en presentasjon av årets team i ImF-Ung. Her må vi bare beklage at bildeteksten falt ut. I spalten Postkassen har vi denne gangen tatt inn referater fra to årsmøter. Til denne spalten er vi svært så mottakelige for innsendt stoff.

Da vil jeg ønske god lesing – og god sommer! Og husk å følge med på sambåndet.no gjennom ferieukene. Nettsiden vil på ingen måte ligge brakk. Neste papirutgave går i trykken 13. august.

 

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

redaktør

 

Leder: Sosial respons

Postet: 3. september 2013  Emner: , , ,      kommentarer

I lederen min i sommermagasinet skrev jeg at Indremisjonsforbundet kom til å satse på sosiale medier. I lederen i augustutgaven, som du kan lese nedenfor, forteller jeg hvordan det gikk i sommer, både på Facebook og på nettstedet sambåndet.no. Tall fra Google Analytics viser at nyhetsnettstedet vårt – sambåndet.no – har vokst mye sammenlignet med i fjor (målt i antall brukere og sidevisninger).

——–

Medielederen i sommermagasinet vårt i juli handlet om Indremisjonsforbundet i sosiale medier, nærmere bestemt nettsamfunnet Facebook og bildedelingstjenesten Instagram. Vi sa blant annet noe om hvorfor ImF ønsker å være representert der.

Vi satset så godt vi kunne på Facebook under generalforsamlingen i Lyngdal fra 24. til 28. juli, og resultatene er hyggelig lesning. I løpet av denne uka fikk vi 122 nye personer som liker Facebook-siden vår, en økning på 82 prosent  sammenlignet med nivået ved inngangen til uka. Videre var det registrert at 680 personer hadde forholdt seg aktivt til innhold vi la ut, ved for eksempel å trykke på «liker», kommentere eller dele. Dette var en økning på voldsomme 22.567 prosent sammenlignet med uka før, noe som selvsagt også sier noe om at utgangspunktet var lavt. For det tredje hadde 12.959 enkeltpersoner sett noe av innholdet som var lagt ut i løpet av den aktuelle uka, en økning på formidable 4135 prosent fra uka før.

Flere personer enn det som bor i mange norske kommuner ble altså oppmerksom på innhold fra Indremisjonsforbundet i løpet av én uke. Det sier noe om mulighetene for å nå ut, og det tydeliggjør ansvaret for hva vi legger ut. At det i denne uka skjedde veldig mye i ImF-sammenheng er selvsagt med på å forklare de gode tallene. Men det forteller oss også at folk er til stede – og er mottakelige – på sosiale medier. Da må ImF også være der.

Vi må heller ikke glemme nettstedet vårt for nyheter, sambåndet.no. I løpet av generalforsamlingsuka la vi ut seks artikler der (den sjuende kom mandagen i uka etter). Tallene viser at 751 ulike personer besøkte sambåndet.no denne uka (44 prosent av dem var nye), noe som er nær tre ganger så mange som gjennomsnittet for de andre ukene i juni og juli (nest beste uke – «sykkeluka» – hadde 474 unike brukere). Det var også markert utslag på antall ganger en side på sambåndet.no ble vist i løpet av en uke. Tallet for generalforsamlingsuka er 2021, som er om lag tre ganger mer enn snittet for de andre ukene i juni og juli (og da er det verdt å merke seg at nest beste og tredje beste uke – «sykkeluka» med 1367 sidevisninger og uka etter GF med 1311 – også ligger høyt sammenlignet med de andre ukene i juni og juli).

ImF har et budskap vi vil ut med, og da må vi finne de til enhver tid riktige kanalene. Derfor gir det mening å utvikle medietilbudet vårt, både på papir og digitalt. Den beste måten du kan støtte oss i dette arbeidet, er å betale den frivillige kontingenten på Sambåndet (det er ikke for sent for 2013). Og så håper vi at du vil følge oss og engasjere deg på Facebook og Instagram.

 

Dagens bibelord - Ordsp 6,20-23a

20 Hold fast på din fars bud, min sønn,
          forkast ikke rettledning fra din mor!
          
   
21 Bind dem alltid til ditt hjerte,
          knytt dem om halsen!
          
   
22 Når du går, skal de lede deg,
          når du ligger, skal de verne deg,
          og når du våkner, skal de tale til deg.
          
   
23 For budet er en lykt, rettledningen et lys,
          formaning og tilrettevisning er veien til livet.
          
   

Ordsp 6,20-23a
 Hold fast på din fars bud, min sønn,
          forkast ikke rettledning fra din mor!
          
   
Les mer