Last ned oppdaterte dokumenter, som inneholder råd og rettningslinjer for ImF:

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi

Et veiledningsdokuemt fra ImFs hovedstyre i møte med utviklingen i Den norske kirke

Et refleksjonsnotat fra ImF, NLM og Normisjon om muligheter og utfordringer

En veiledning fra ImF sitt Hyrderåd om spørsmål knyttet til menn og kvinners tjeneste.

En veiledning fra ImF sitt Hyrderåd om spørsmål knyttet til skilsmisse og gjengifte.

Strategidokument for ImF 2013-2020. Vedtatt av ImF-styret september 2013 på bakgrunn av tilslutning i Generalforsamlingen i juli 2013.

Komplett håndbok for alle enheter i Indremisjonsforbundet. Oppdatert mars 2014.

Felles ordninger for dåp, nattverd, konfirmasjon, forbønn for ektepar, salving og gravferd.

Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte.
Fellesdokument for Indremisjonsforbundet (ImF), Normisjon, Det norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

                    • For ImF Trossamfunn finnes følgende filer:

ImF Trossamfunns vedtekter
Innmeldingsskjema og eget skjema for innmelding av barn
Utmeldingsskjema fra et trossamfunn

Les mer om ImF Trossamfunn under «Om oss».