Indremisjonsforbundet gjennomfører i disse dager telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg av våre støttespillere. Det er Anita Sæterøy (bilde) som gjennomfører samtalene. Hun er engasjert via Knif – Kristen Norges Interessefellesskap for dette prosjektet. Intensjonen med samtalene er at vi i ImF ønsker å lære mer om hva som er viktig for våre støttespillere, og finne ut hva vi eventuelt bør satse mer på framover.

NB: Svarene som blir gitt i intervjuene vil ikke bli knyttet mot enkeltpersoners navn, og respondentene vil ikke bli bedt om å gi pengegaver eller lignende.

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen er du velkommen til å kontakte Kenneth Foss, arrangements- og markedsansvarlig i ImF, på tlf 958 55 152, eller k.foss(a)imf.no.