ImF Med Guds ord til folket

Fundament

“Guds ord skal forkynnes rent og klart til vekkelse og omvendelse. Hver troende skal i kraft av det allmenne prestedømmet tjene etter sin nådegave med kall til indre og ytre misjon.. De troende samles i de helliges samfunn, vennesamfunnet, som sitt åndelige hjem”. (Fra vår Håndbok for Bedehuset) 

Vi driver folkehøgskoler

Det har vært fantastisk. Jeg har kost meg med opplegg, elevene og lærerne. Jeg har utfordret meg selv på flere måter og blitt bedre kjent med meg selv gjennom skolen. Jeg liker variasjonen vi har hatt i løpet av skoleåret.” (Gutt, 19 år). 

Skolebevegelse

Hver dag går ca 3900 barn og unge ved våre grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og Bildøy Bibelskole. Ca 1900 NLA studenter kommer i tillegg. 

Fellesskap

Hver sommer (fire uker) samles 7-8000 mennesker til vår bibelcamp i Lyngdal, der vi har ca 25 ansatte pr uke som gir et kjempegodt tilbud til alle aldersgrupper. I 2018 investerte vi 10 million i nytt servicebygg på campen. 

Trosopplæring

De siste 4 årene har vi investert 4 million i direkte tilskudd for å utvikle komplette Awana-ressurser som trosopplæring i aldersgruppen 2-19 år. 

Lederutvikling

De siste tre årene har ca 1500 ungdommer og ledere deltatt på Lederkonferansen vår, i tillegg til regionale dagskonferanser. 

Fundament

Bibelen er Guds inspirerte, profetiske og apostoliske åpenbaringsord. Bibelen alene er grunnlag for kristen lære og gudsliv. Vår evangelisk-lutherske bekjennelse henter sin autoritet nettopp fra Bibelen”. (Fra vår Håndbok for Bedehuset). Dette synet på Bibelen gjennomsyrer også våre Awana-ressurser! 

Media

Vi sender ut vårt hovedorgan Sambåndet til ca 7000 abonnenter hver måned, og oppdaterer nettsiden sambåndet.no flere ganger i uken med nyheter.