Generalsekretær

Erik Furnes

Send E-post

Tlf. 56 31 42 42, 913 38 249

Medieleder

Petter Olsen

Send E-post

Tlf. 56 31 42 50, 932 14 319

Administrasjonsleder

Helge Kleven

Send E-post

Arrangements- og markedsansvarlig

Kenneth Foss

Send E-post

Tlf. 958 55 152

Daglig leder ImF-UNG

Andreas Evensen

Send E-post

Tlf. 56 31 42 64

Personalleder (er i permisjon)

Camilla Kårbø

Send E-post

Tlf. 458 48  869

Veileder og forkynner

Aud Karin K. Ringvoll

Forkynner

Per Gunnstein Nes

Forkynner (er i permisjon)

Harald Tjevåg

Forkynner

Torgeir Skrunes

Forkynner

Roald Evensen

Forkynner

Marit S. Berland

Evangelist

Irene Krokeide Alnes

Forkynner

Håkon Garvo