IndremisjonsforbundetMed Guds ord til folketGi en gaveGi en gaveBLI KJENT MED OSSVi bygger vårt arbeid på Guds ord
og den evangelisk lutherske bekjennelse.

Hovedkontor
Straume Forum

Hvem er vi og hva gjør vi?

Skolebevegelse

Hver dag går ca 3900 barn og unge ved våre grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og Bildøy Bibelskole. Ca 1900 NLA studenter kommer i tillegg.

Vi driv barnehagar

«Vi er så takknemlige for å ha fått plass i denne barnehagen, fordi det kristne innhaldet i barnehagen er noko vi ikkje kan gje til barnet vårt sjølv, men då får han det i barnehagen.» (Mor til 2-åring)

Vi driver grunnskoler

«Vi har fått en «ny» sønn etter at han begynte på denne ungdomsskolen. Og det er den beste avgjørelsen vi har tatt på vegne av barnet vårt noen gang.» (Forelder til gut, 15 år)

Vi driver folkehøgskoler

«Jeg har blitt flinkere til å forstå ulike mennesker, til å godta folk for den de er, mindre fordommer. Også blitt mer selvstendig og voksen.» (Elev)

Vi driver videregående skole

«Godt miljø. Alle er venner med alle. Du blir ikke en i mengden.» (Elev, 17 år) 

Fellesskap

Forrige år var det ca 4900 kveldsmøter/gudstjenester i ImF-regi i Norge (Tall fra 2019) 

Vi driver folkehøgskoler

«Jeg har fått en bedre forståelse en før om hva det vil si å være en kristen.» (Elev)

Trosopplæring

De siste 4 årene har vi investert 4 million direkte tilskudd for å utvikle komplette Awanaressurser som trosopplæring i aldersgruppen 2-19 år. 

Follow a manual added linkLink to: ForsamlingFollow a manual added link

Kommende arrangementer:

Siste innlegg