3/52: Bomskudd om akupunktur

Postet: 21. januar 2012  

Hovedoppslaget i Vårt Land tirsdag 17. januar fikk meg mildt sagt til å sperre øynene opp. Asbjørn Kvalbein, som er en kjent mann i bedehuskretser, advarer via norea.no kristne mot å gå til akupunktur-behandling, og sier at «dette er en avvei». Skal man komme med slike advarsler, bør de virkelig bygge på solid kjennskap til temaet man begir seg inn på.

Vi ser rett og slett noe som vi ikke klarer å sette inn i rammene våre for «normalt», og velger derfor å slenge de i «farlig»-mappa.

Nå har reaksjonene vært mange, og Kvalbein har i ettertid nyansert sine uttalelser noe, men på generelt grunnlag mener jeg det er på høy tid å ta et oppgjør med denne typen holdninger. Jeg vet de finnes i rundt omkring i miljøer jeg selv beveger meg i, men jeg vil ikke la det gå stille forbi lenger. Mange av disse holdningene mener jeg baserer seg på kunnskapsløshet. Vi ser rett og slett noe som vi ikke klarer å sette inn i rammene våre for «normalt», og velger derfor å slenge de i «farlig»-mappa.

For meg blir Kvalbeins uttalelse lite annet enn et uttrykk for fremmedfrykt. Akupunktur representerer noe ukjent i vestlig medisin, og har en tilnærming til kroppen og skaperverket som kan være vanskelig å forstå fra vårt perspektiv i så måte. Vi liker å kunne måle, veie og vise til synlige «bevis» for virkninger alt har, mens man i østen ofte har lyttet til og sett mer etter sammenhenger hvor naturen er flettet sammen.

Dette var medisin. Det var vitenskap. Og ikke noe religiøst.

Jeg er oppvokst som misjonærbarn i Japan, og har sett mange av disse elementene på nært hold. I en menighet hvor vi var i fire år, hadde vi en eldste – en klok mann, som var blind, og som satt med stor bibelkunnskap. Denne mannen drev et massasjeinstitutt, hvor de også drev med akupunktur. Dette var medisin. Det var vitenskap. Og ikke noe religiøst.

Når jeg forsvarer dette, mener jeg ikke at vi skal sluke alt som finnes innen feltet. Absolutt ikke! Jeg ville vært veldig skeptisk hvis jeg hadde gått til en akupunktør som midt i behandlingen la hendene over meg og begynte å mumle noen mantra. Men denne typen oppførsel ville jeg jo reagert på uansett. Og i utgangspunktet hadde jeg heller ikke oppsøkt en akupunktør som var tilknyttet New Age eller andre nyreligiøse miljøer. Her gjelder deg selvsagt å drive god research, og benytte seg av seriøse aktører.

Jeg ville vært veldig skeptisk hvis jeg hadde gått til en akupunktør som midt i behandlingen la hendene over meg og begynte å mumle noen mantra.

Med andre ord benekter jeg ikke at det finnes miljøer som benytter seg av akupunktur, og som vi kristne skal holde oss unna. På samme måte kan både kjente og ukjente virkemidler brukes av både det gode og det onde. Det er mye nyreligiøsitet som henter sin inspirasjon fra østen. Men veien derfra til å si at elementene de henter er forbeholdt dem – det er et stort sprang. Vi kan ikke la andre legge okkupasjon på deler av skaperverket og forståelsen av denne, eller la dem få fylle dette med sitt innhold. Vi kan ikke la disse miljøene få definere fasiten.

I nyere tid har vi i den vestlige delen av verden blitt mer og mer bevisst på at vår fysiske og mentale helse er sammenvevd. I de samme prosessene har vi også fått en større forståelse for at «vondt i hodet» ikke nødvendigvis skyldes at noe er galt i hodet. Men der vi har tatt noen få skritt i denne retningen, har man i andre kulturer hatt denne forståelsen gjennom hundrevis – ja, kanskje tusenvis av år.

Det er mye nyreligiøsitet som henter sin inspirasjon fra østen. Men veien derfra til å si at elementene de henter er forbeholdt dem – det er et stort sprang.

Når dette i vår del av verden knyttes tett opp mot religion, så er egentlig ikke det heller rart. Vi står utenfor og ser på handlingene, og kobler disse opp mot rituelle, åndelige tilnærminger. For å få en forståelse av dette, må vi skjønne at det i mange østlige kulturer ikke finnes en eneste ting som ikke knyttes opp mot religion. Kjører du bil, bindes dette sammen med religion. Bygger du hus, knyttes dette opp mot religion. Og er du syk og trenger behandling, så er dette også sammenvevd med religion. Hele samfunnet bygger og knytter elementer sammen – og utenfra kan alt sees på som religiøse ritualer.

Da må vi forstå at handlinger som er blitt knyttet opp mot religiøsitet, også kan skilles fra dette igjen. Vi er ikke nødt til å ta det religiøse aspektet med oss over landegrensene, selv om vi benytter oss av de bakenforliggende forståelsene av konseptet.

Vi må slutte å tro at vi med vestlig tilnærming til medisin, vitenskap og verdensbilde har forstått hele bredden i Guds skaperverk.

For meg bunner dette ut i vår holdning til kulturer som virker fremmede. Velger vi være åpne for å lære av disse, eller distanserer vi oss fra alt som er nytt og ved første øyekast uforståelig? Jeg mener det kun finnes et svar på det: Vi må slutte å tro at vi med vestlig tilnærming til medisin, vitenskap og verdensbilde har forstått hele bredden i Guds skaperverk.

Dagens bibelord - Joh 13,2-12

2 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. 4 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 5 Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 6 Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» 7 Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» 8 «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. 9 Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» 10 Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» 11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»
   
12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?

Joh 13,2-12
 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham.
Les mer