Video om «Makt, bedrag og menighet»

Vi har lagt til norske undertekster til dette viktige foredraget på 34 minutt som professor Diane Langberg hold ved en konferanse i USA høsten 2018. Vi anbefaler alle som står i en leder- eller formidlingsrolle i kristne sammenhenger om å se foredraget, og gjerne snakke om tematikken med medarbeidere eller kolleger. Dette handler om å være bevisst på egen rolle, samt være våken for hvordan andre utøver sin rolle. I større eller mindre grad har vi alle en gudgitt gave til å utøve makt overfor andre mennesker, og det er vårt valg om vi vil bruke den makten til noe godt eller noe vondt. NB! Om du ikke får fram norsk undertekst med en gang, klikk på knapp for innstillinger/settings i Youtube-vinduet og velg norsk teksting.

Videoserie om menn og kvinners tjeneste i ImF

Debatten om kvinners tjeneste i forsamlings- og organisasjonsliv har vært spenningsfylt i de fleste sammenhenger de siste tiårene, og Indremisjonsforbundet er blitt konkret utfordret på sin posisjon i denne tematikken. Spesielt gjelder det hvordan vi stiller oss til kvinnelige eldste i lokale forsamlinger. Svaret fra vårt lære- og tilsynsråd har vært å produsere en videoserie der vi underviser om bakgrunn, bibeltolkning, samt forståelse av aktuelle bibeltekster. Vår hensikt har vært å skape grunnlag for en dypere refleksjon rundt tematikken, både fordi vi tror at Skriften omtaler en avgrensning på ett punkt, men også fordi kvinner kan oppleve avgrensning som det ikke er bibelsk dekning for. Vårt håp er at det lokalt kan være grundige og gode samtaler om temaet, ikke bare at en forholder seg til en kortfattet konklusjon fra vår side. Men har vi konkludert, og den konklusjonen legges ut onsdag 29.september.

Videoene er i HD-kvalitet, formatet er WMV  (Windows Media Video), og om du ikke vil se dem online, kan du trykke «Last ned» øverst til høyre når du har klikket deg inn på episodene. Dette er en enkelt produksjon der vi har brukt mobiltelefoner (av varierende kvalitet) som kamera, og beklager at lyden noen steder kunne hatt høyere kvalitet, men vi har lagt oss på et «hensiktsmessig» nivå.

Episoder

1: Hvorfor denne serien? Hvor står ImF?

2: Fundamentet. Om bibelsyn og bibeltolkning

3: Galaterbrevet 3,28: Her er ikke mann og kvinne

4: Efeserbrevet 5,22ff: Ekteskap og underordning

5: 1.Korinterbrev 11 og 14: Hodestruktur og taleforbud

6: 1.Timoteus 2,8ff: Jeg tillater ikke en kvinne …

7: 1.Timoteus 2,8ff: Eldste, tilsynsmenn, diakoner

8: Skapelse og syndefall (her er det også vist til dette dokumentet av Tim og Kathy Keller)

9: Konsekvenser (tilgjengelig 29.september kl 12, sammen med uttalelse fra lære- og tilsynsrådet)

Spørsmål og svar

Generalsekretær er beredt til å svare på spørsmål fortløpende, selv om daglige gjøremål kan forsinke svar, men vi også oppmerksom på at Lederkonferansen 5-6.november har et eget seminar der det legges opp til dette.