God tallreise

Postet: 14. mars 2012     kommentarer

Det er like godt å legge kortene bordet med det samme. Jeg er begeistret for det som nå skjer i ImF.  Det er ufattelig spennende at ImF tør å bruke tid og ressurser på å finne ut hva mannen i bygda faktisk mener om oss på bedehuset.

Å sitte i et konferanserom hos TNS Gallup i Oslo mens grafer og tall presenteres på veggen. Ikke som synsing, men basert på proffe analyser fra et av Norges ledende analyseinstitutt. Moderne lokaler i et bygg med tungt inngåtte fotspor i steintrappene som tok oss opp til fjerde etasje. Å sitte der og få presentert tall om hva folket i ImFs kjerneområde faktisk mener om oss, det er musikk for en journalist.

Det er ikke redaksjonens forsøk på analyse … farget av den siste telefonen som kom.

Joda, jeg er nok i overkant begeistret for sånne analyser og tall. Jeg er blant dem som savner lyden av Geir Helljesen og hans entusiastiske utbrudd på valgnatten om «så dere, så har vi en spennende kommune, for denne kommunen er den kommunen som alltid ligger tettest opp til landsgjennomsnittet.» Ahh, musikk. Festmusikk.

Men likevel, jeg mener oppriktig at det som nå skjer er noe av det meste spennende som har skjedd i ImF sitt strategiarbeid på lange tider. Dette er ikke bare taleren som mener noe fra talerstolen om folket der ute. Det er ikke ledergruppens, misjonsrådets eller redaksjonens forsøk på analyse basert på egen ryggmargsopplevelse som kanskje er farget av den siste telefonen som kom. Dette er ikke bedehusfolkets benkesukk om hva de andre sikkert mener. Men vi har våget å spørre: Hva  mener dere egentlig om oss? Hva tenker dere når dere hører Indremisjon og bedehus? Er vi like uglesett som vi noen ganger liker å tro?

Vi har våget å spørre: Hva  mener dere egentlig om oss?

I det siste nummeret av Sambåndet og på Sambåndet.no presenterer vi noen av de store tallene. Men hva betyr de egentlig? Skal vi f.eks. juble når 55 prosent vil sende barna sine på bedehuset? Eller betyr det mer at 25 prosent ikke kunne falle seg inn å betro oss det kjæreste de har?
Ikke alt er like opplagt og mange av svarene avhenger rett og slett av forventningene til den som leser og ståstedet man skuer verden fra. Halvtomt? Halvfullt? Akkurat passe?

Jeg har brukt noen timer på tallene allerede og flere skal det bli. For skikkelig spennende blir det når man våger å grave seg litt ned og se sammenhenger og nyanser. Da trenger man tid, god tid. Derfor er det godt at hele undersøkelsen kommer ut i bokform om kort tid. Da kan alle og enhver studere, enten på egenhånd eller aller helst sammen med gjengen på bedehuset eller i smågruppa og på den måte la seg utfordre sammen.

Inne blant grafene finnes noen spor som forteller hvordan vi skal finne vegen inn til mennesker vi i dag ikke når med sannheten om livet.

For tallene i seg selv hjelper oss svært lite. Først når vi tør å la oss utfordre og våger å spørre oss selv om det er noe vi er villig til å endre i arbeidet vårt for å nå flere – først da blir det skikkelig spennende. Og krevende. Og da starter jobben for alvor.

TNS Gallup har gitt oss noen svar, men ikke fasiten. Men inne blant grafene finnes noen spor som forteller hvordan vi skal finne vegen inn til mennesker vi i dag ikke når med sannheten om livet.

Dagens bibelord - 1 Tim 1,12-17

12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, 13 jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. 14 Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 15 Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 16 Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

1 Tim 1,12-17
 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten,
Les mer