Etter den tid har det gått opp og ned i Forbundets historie. Man har fått oppleve rike vekkelsestider, med mange forkynnere ute på feltet, og mange steder ble det slik at mennesker tok imot frelseskallet. Andre tider har det vært langt mellom vekkelsene, og man har slitt mye med økonomien. Men til nå har Forbundet blitt styrt gjennom alle brottsjøene, og har altså overlevd i over 100 år.