Last ned oppdaterte dokumenter, som inneholder råd og rettningslinjer for ImF:

Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. ImF har utarbeidet en Aktsomhetsvurdering der vi har kvalitetssikret at vi følger de krav som loven gir. Har du spørsmål, kommentarer eller trenger ytterligere informasjon kan du sende en e-post til imf@imf.no eller ringe på telefonnummer 56 31 42 40. 

Bishoftu: Brev til kirkene. Et kall til trofasthet, forpliktelse og lydighet. En viktig tekst som ImF har sluttet seg til.

Misjonsprosjekt i ImF. Noen råd fra ImF med tanke på valg av misjonsprosjekt ved skoler og i forsamlinger.

Normallover for fellesforsamlinger med NLM. Godkjent av organisasjonenes hovedstyrer i november 2018. Lovtekst uten eldsteråd. Veiledning til lovtekst.

Ekteskapserklæring. Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideolog.

Råd frå ImF i kyrkjesituasjonen anno 2015/16. Et veiledningsdokuemt fra ImFs hovedstyre i møte med utviklingen i Den norske kirke 

Forsamlingssamarbeid på Bedehuset. Et refleksjonsnotat fra ImF, NLM og Normisjon om muligheter og utfordringer. 

Menn og kvinners tjeneste. En veiledning fra ImF sitt Hyrderåd om spørsmål knyttet til menn og kvinners tjeneste.

Skilsmisse og gjengifte. En veiledning fra ImF sitt Hyrderåd om spørsmål knyttet til skilsmisse og gjengifte. 

Inn i Guds framtid. Strategidokument for ImF 2013-2020. Vedtatt av ImF-styret september 2013 på bakgrunn av tilslutning i Generalforsamlingen i juli 2013. 

Håndbok for Bedehuset. Komplett håndbok for alle enheter i Indremisjonsforbundet. Oppdatert mars 2014. 

Gravferd – ei rettleiing. Dette er ei meir detaljert rettleiing for deg som skal leie gravferd. 

Liturgiordninger for forsamlinger tilknyttet ImF, NLM og Normisjon – BOKMÅL. Felles ordninger for dåp, nattverd, konfirmasjon, forbønn for ektepar, salving og gravferd. 

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser – revidert 2017 Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte. Fellesdokument for Indremisjonsforbundet (ImF), Normisjon, Det norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Varslingsrutiner i ImF. Hvordan varsle om kritikkverdige forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet eller som medlemmer, tillitsvalgte, ledere eller tredjeperson får kjennskap til.

For ImF Trossamfunn finnes følgende filer:

ImF Trossamfunns vedtekter
Innmeldingsskjema og eget skjema for innmelding av barn
Utmeldingsskjema fra et trossamfunnLes mer om ImF Trossamfunn under «Om oss».

Generalforsamlingen vedtok i 2016 ny lov for Indremisjonsforbundet. Last ned hele lovteksten: Lovsamling ImF på bokmål eller nynorsk

Indremisjonsforbundet sin skolestrategi
Mal for verdidokument for skular tilslutta ImF

Vurderinger om ImF og kirkesituasjonen (oktober 2007)