Ungdomsarbeid
Arbeidet for å nå ungdommen har også alltid hatt høy prioritet. Ungdomsskolene, som nå heter folkehøgskoler, så tidlig dagens lys, og indremisjonens bibelskole og jordbruksskole har også hatt mange elevkull innom. Etter hvert startet også lagsarbeid for barn og unge, og de aller fleste kretsene har i dag sine egne leirsteder. Senere har skolesatsingen blitt betydelig utvidet, og utgjør i dag en stor del av arbeidet