Nytt navn
Fra 1. januar 2000 skiftet organisasjonen navn fra Det Vestlandske Indremisjonsforbund (DVI) til Indremisjonsforbundet (ImF). Samtidig fikk organisasjonen ny logo.

Indremisjonsforbundet har fortsatt sitt hovedarbeid fra Kristiansand i sør til Nordmøre, og Finnmark, samt noen finnmarksforeninger i Oppland. Men den senere tid har Indremisjonsforbundet fått økende spørsmål om å sende forkynnere og evangelister til landet for øvrig. Det er tydelig at mange spør etter Indremisjonsforbundet og setter pris på organisasjonens klare og tydelige profilering.