Covid-19: Råd fra ImF gjeldende av 02.februar 2022 angående møte- og lagsvirksomhet

Regjeringen opplyser at folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjernes svært mange av koronatiltakene. Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar. Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik de nå ser for seg. Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

For arrangement, møter og gudstjenester:

  • Anbefaling om å holde en meters avstand.
  • Fortsatt krav om munnbind når det er vanskelig å holde avstand.
  • Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Organiserte fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

For våre arbeidsplasser:

  • Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.

Er dere som arrangør i tvil om hva som er rett å gjøre, kan dere ta kontakt med kommunelege eller andre i kommunen med ansvar for smitteverntiltak.

Lenke til regjeringens tiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Gjennomgått av generalsekretær etter fullmakt fra kretslederne 2.februar 2022.