Dette er ImF

Vi driv barnehagar

Far til 5-åring: «Tusen takk for barnebibelen som jenta vår fekk i avskjedsgåve frå barnehagen, ho er så glad i fortellingane som ho har høyrt i barnehagen, så no har vi begynt å lese i den kvar dag». (innvandrerfamilie som ikkje bruker Bibelen til vanleg) 

Vi driv grunnskular

“Denne fekk eg før helga: Me er så nøgde med skulen, teamet og oppfølging guten vår får på denne ungdomsskulen. Han har verkeleg blomstra denne tida, takka vera dykk og det gode skulemiljøet. Eg set svært stor pris på den gode dialogen mellom skulen og heimen. De er eineståande!” (mor til gut, 10.kl.) 

Vi driver videregående skoler

«Skolen har gitt meg et unikt forhold til lærerne, venner for livet og fantastiske naturopplevelser.» (Mari, 18 år) 

Fundament

Fundament: Bibelen er Guds inspirerte, profetiske og apostoliske åpenbaringsord. Bibelen alene er grunnlag for kristen lære og gudsliv. Vår evangelisk-lutherske bekjennelse henter sin autoritet nettopp fra Bibelen. (Fra vår Håndbok for Bedehuset). Dette synet på Bibelen gjennomsyrer også våre Awana-ressurser! 

Fundament: Guds ord skal forkynnes rent og klart til vekkelse og omvendelse. Hver troende skal i kraft av det allmenne prestedømmet tjene etter sin nådegave med kall til indre og ytre misjon.. De troende samles i de helliges samfunn, vennesamfunnet, som sitt åndelige hjem. (Fra vår Håndbok for Bedehuset) 

Fellesskap

Fellesskap: Vi driver arbeid på ca 320 bedehus. 

Fellesskap: Forrige år var det ca 4900 kveldsmøter/gudstjenester i ImF-regi i Norge (tall fra 2019) 

Felleskap: Vi driver ca 280 barne- og ungdomslag. 

Fellesskap: Forrige år var det ca 3000 samlinger for barn i ImF-regi i Norge (tall fra 2019) 

Fellesskap: Forrige år var det ca 1000 ungdomssamlinger i ImF-regi i Norge (tall fra 2019) 

Fellesskap: Vi driver 14 leirsteder, og forrige år var 4815 barn og unge med på leirer i ImF-regi (tall fra 2019) 

Vi driver barnehagerle

Vi driver barnehager: En mor kom med sitt barn- hun hadde vært på helsestasjonen og bedt dem om råd for hvilke barnehagen som var best i området og helsestasjonen hadde oppgitt vår. Det var likevel litt vanskelig- for som mor sa: «Vi er jo ikke kristne og tror jo ikke på de greiene der- men hvis denne barnehagen er best- så tar vi den likevel.» Vi lovet å ikke påtvinge dem noe som helst- men forklarte at vi i barnehagen forteller historier fra Bibelen og synger kristne sanger, og det var greit. Etter en tid ringte mor: «Barnet vårt er blitt syk- vil du be for oss!» (Fra en av våre barnehager)  

Vi driver barnehagar: Mor til 2-åring: «Vi er så takknemlige for å ha fått plass i denne barnehagen, fordi det kristne innhaldet i barnehagen er noko vi ikkje kan gje til barnet vårt sjølv, men då får han det i barnehagen.» 

Vi driver barnehagar: Far til 5-åring: «Tusen takk for barnebibelen som jenta vår fekk i avskjedsgåve frå barnehagen, ho er så glad i fortellingane som ho har høyrt i barnehagen, så no har vi begynt å lese i den kvar dag». (innvandrerfamilie som ikkje bruker Bibelen til vanleg) 

Toggle Title

Toggle Content goes here

Toggle Title

Toggle Content goes here

Toggle Title

Toggle Content goes here