Kontaktpersoner:

Hva er forsamlingsrådet?

Oppnevnt av generalsekretæren etter fullmakt fra ImF-styret som et fagråd for å koordinere og påskynde forsamlingsarbeidet innen ImF. Møtes 5-6 ganger per år. Foruten generalsekretær og de to lønnede i dette arbeidet (forsamlingskonsulent og ansvarlig for plantingsarbeidet) er to forsamlingsledere med i rådet. Ansvarlig for det faglige innholdet i den årlige Lederkonferansen.

Hva kan forsamlingsrådet bidra med?

For en del år tilbake var det en del spenninger knyttet til satsingen på forsamlingsarbeidet, og derfor måtte vi bruke mye tid og ressurser på å besvare spørsmålene

  • Hva er forsamlingsbygging?”
  • Hvorfor trenger vi å bygge forsamlinger?”.

Selv om vi nå erfarer en ny kirkesituasjon som gjør svaret på det siste spørsmålet mer selvsagt for stadig flere, er det fortsatt vår oppgave å undervise om det grunnleggende. De senere årene er det likevel ingen tvil om at behovet har endret seg til å besvare spørsmålene

  • Hvordan bygger vi livskraftige og sunne forsamlinger etter Guds hjerte?”
  • Hvem kan vi henvende oss til for å få veiledning?”

Vi vil hjelpe dere med dette så langt våre ressurser strekker til, og ut fra lokale forhold vil svarene være ulike. Derfor er vi takknemlig for at vi nå har flere strenger å spille på enn før, slik det er beskrevet nedenfor. Om dere tar kontakt kan vi derfor bidra med

  • å komme rundt på forsamlingsdager der vi underviser og motiverer med utgangspunkt i de fire spørsmålene ovenfor (her vil vi også framover dele på en digital/nettbasert læringsplattform)
  • å koble dere på rett nettverk og de riktige ressurspersonene innen ImF som kan gi dere undervisning, råd og veiledning
  • å gi teologisk veiledning i spørsmål knyttet til forsamlingsarbeidet