Personvernerklæring for meet316

meet316-appen og det bakenforliggende administrative systemet er laget av ImF for å håndtere lederkonferanse med seminarer, nettverk, fellessamlinger, etc. Den gir deltakerne god oversikt over eget tidsskjema, hvor sesjonene skjer, hvem som medvirker, dokumenter som tilbys, evaulering, m.m. Alt innhold skal være trygt for alle aldersgrupper, inklusive barn.

For å hjelpe forsamlinger med møter/gudstjenester, er appens funksjonalitet utvidet. En kan registrere egen familie, reservere plass i arrangement, reservere plass for venner som ikke har appen, og «sjekke inn» selv ved inngang til arrangementet. Alle data lagres trygt og sikkert i en skybasert serverløsning. 

Meet316-appen er gratis og kan lastes ned og installeres fra Apple App Store eller fra Google Play. Appen kan også intalleres på PC og Mac.

Det er du som eier dine personopplysninger, og du har derfor rett til å vite hvordan disse behandles. Det får du gjennom denne personvernerklæringen. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger om deg som vi har lagret, og du har krav på å få rettet opplysninger som er feil.

For mer informasjon om meet316 appen og kontaktopplysninger, går til websiden: https://www.imf.no/meet316app/

Hva samles inn av persondata?

Det er bare navn og mobilnummer som blir lagret. En vesentlig grunn til å bruke appen er å registrere hvem som er til stede under et arrangement, og følgelig kunne foreta smittesporing dersom det skulle skje et smitteutbrudd etter et arrangement, og da vurderer vi at navn og mobilnummer er minimum det vi trenger for at arrangør eller myndigheter skal kunne ta kontakt. Appen har en funksjon for å verifisere at oppgitt mobilnummer er gyldig ved at det sendes en kode tilbake til deg via SMS, men dette lagres ikke noe sted.

Dersom appen skal brukes ved arrangement som krever forhåndspåmelding (konferanser, generalforsamling, etc) kan en importere personer inn fra et eksternt påmeldingssystem. Da er det en rekke andre felter som er tilgjengelig om deltakerne, og hensikten er at arrangør kan ha all info samlet på ett sted, men appen trenger fortsatt bare navn og mobilnummer for å fungere. Det er altså arrangøren som velger hvilke data en vil importere inn i systemet ved slike arrangement.

Ingen tredjepart har tilgang til data, og ingenting kan brukes til analyse eller markedsføring.

Sletting av persondata

Når et arrangement/møte slettes, slettes også alle reservasjoner/navn som er gjort. Det er arrangøren som oppretter arrangement/møter i systemet, og har også ansvar for å slette arrangement/møter i henhold til tidsfrister som er satt for dette.

Ytterliggere informasjon om informasjonshåndteringen i appen

Vanlige brukere har ikke info. om andre personer i appen, utenom fornavn til egne familiemedlemmer. Unntaket er de en legger inn venne-reservering for, og en passordbeskytta funksjon som lar møteverter sjekke inn de som har reservert plass.

Hver forsamling/forsamlingsledelse definerer selv hvilket passord som skal gjelde. Det er bare den som kjenner passord som kan få fram liste over hvem som har reservert plass i arrangement.

Det blir krevd passord i alle funksjoner/rapporter der det kommer fram navn på deltakere. Det gjelder m.a. smittesporing.

Alle passord er krypterte og skal være umulig å knekke uten å kjenne programkoden.

ImF har definert tre personer med taushetsplikt i administrasjonen som kan gå inn og nullstille passord om det er behov for det.

Databasen ligg i skybasert løysing (Microsoft Azure). Data blir lagret i Europa.

Appen er underlagt Indremisjonsforbundets generelle erklæring om personvern, der du også finner kontaktinfo dersom du mener vi handler i strid med lov om personopplysninger, eller vår egen erklæring. Dette finner du her.