Sangdatabase på Windows og MacOS krever ekstern database installert

meet316-appen bruker en intern Interbase-database for å lagre data. På mobile plattformer (Android og iPhone/iPad) har denne ingen begrensinger med tanke på datamengde, men på Windows og MacOS er det en grense på 100 MegaByte. I en sangdatabase der hver note fort kan oppta 3-400 KiloByte, når en gjerne fort denne grensen. Derfor må det installeres en lokal «database-motor» på PC-en eller Mac’en som kan håndtere ubegrenset mengde data, og til det brukes Firebird 3.0, som er helt gratis. 

Du laster ned fra denne nettsiden. Klikk på passende lenke som passer din maskin (Win32, Win64 eller MacOS), og følg instruksjonene.

Windows-installasjon er ganske enkel, og mye uttestet. meet316 for Windows har også med nødvendig programtillegg. Mac-installasjonen er nok mer for den erfarne, etter vår erfaring, og her må du etter installasjonen sørge for at libfbclient.dylib ligger i meet316-mappen før oppstart. Denne lenken gir deg info om installasjon.

Ta kontakt med Erik F om du trenger mer assistanse.