Kontaktpersoner:

Hva er Naturlig Menighetsutvikling?

Naturlig: Alt levende vokser. Det er livets natur. Blomstene kommer av seg selv når hindringene er borte. Ingen trenger å overtale et barn til å felle melketennene. Å håndtere det levende handler om å gi rom for livets energi, å gi struktur og ta bort hindringer så det som vokser, kan vokse naturlig. Legen spjelker beinbruddet. Av seg selv blir beinet sterkt og friskt når hindringene er borte.

Menighet: Menigheten er en levende organisme som rommer Guds rikes liv. Slik som det lille frøet, har menigheten forutsetninger for sunnhet og vekst. Den utvikler seg ikke ved menneskelig strev og press. Den vokser når vi tar bort det som hindrer Guds energi. Det er Skaperen som får veksten til å skje, ikke medarbeideren. Samtidig bruker han oss til å være menighetsgartnere. Menigheten er mennesker med hode, hjerte og hender. Vi kan styrke menighetens helse som helhet og kropp. Samtidig er det viktig at den enkelte tar ansvar. NaMu er mest naturlig menighetsutvikling, men også naturlig menneskeutvikling.

Utvikling: Som alt levende har Gud gitt menigheten forutsetninger for å utvikles. Vi skal vanne, beskjære og gjødsle så godt vi kan. Det er krevende fordi vi arbeider med mennesker. Å arbeide med NaMu innebærer å identifisere og redusere de hindringene som gjør at den enkelte og menigheten ikke vokser av seg selv.

Hva kan Namu bidra med?

De fire kontaktpersonene ovenfor er (eller er i ferd med å bli) veiledere innenfor NaMu. Det betyr at du kan ta kontakt, og bli veiledet gjennom en prosess/syklus. Dette innbefatter at forsamlingen blir med på en forsamlingsundersøkelse, der engasjerte/aktive medlemmer  anonymt gir en ærlig tilbakemelding på hvordan de opplever forsamlingen. Dermed får en fram et godt bilde av hvordan virkeligheten er innen disse åtte kvalitetene:

  1. Utrustende lederskap
  2. Nådegavebasert tjeneste
  3. Engasjert trosliv
  4. Hensiktsmessige strukturer
  5. Inspirerende gudstjeneste
  6. Livsnære grupper
  7. Behovsorientert evangelisering
  8. Varme relasjoner

Når undersøkelsen foreligger, kan lederskapet arbeide videre sammen med NaMu-veilederen på det feltet der en har de største utfordringene. Ved å redusere og fjerne hindringene for at gruppene er livsnære, tjenesten er nådegavebasert, troslivet er engasjert osv. gjør vi det som gode gartnere skal gjøre, samtidig som vi er bevisste på at veksten kommer fra Gud og Ordet alene.