19. oktober 1898 var utsendinger fra ulike steder på Vestlandet samlet i Bergen. Spørsmålet var om det skulle stiftes et vestlandsk indremisjonsforbund, og svaret ble ja.

Indremisjonen ble ikke stiftet i 1898. Den har alltid vært der, på ulike måter, og med ulik intensitet, siden Guds ord nådde landet vårt. Men det var først på 1800-tallet indremisjonsarbeidet ble organisert. Først lokalt, senere i kretser og samskipnader. I 1868 ble Lutherstiftelsen satt i gang, det som senere ble Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap og i dag heter Normisjon. I årene som fulgte ble organisasjonstanken drøftet også på Vestlandet. Noen mente at også vestlendingene burde være med i Lutherstiftelsen, andre ivret og arbeidet for et vestlandsk indremisjonsforbund.