Forstandarar i ImF Trussamfunn

Erik Furnes, Fjell i Hordaland, vigselsrett i heile landet
Glenn Nord-Varhaug, Bergen, vigselsrett i Nordhordland
Andreas Evensen, Øygarden i Hordaland, vigselsrett i heile landet
Gunnar Ferstad, Bergen, vigselsrett i heile landet 
Runar Landro, Sandnes, vigselsrett i heile landet
Frank Rott, Lyngdal, vigselsrett i heile landet
Jørgen Tønnessen, Kristiansand, vigselsrett i heile landet

Landsstyre

Erik Furnesformann
Glenn Nord-Varhaug
• Runar Landro