Kontaktperson:

John Torjus Eriksen (leder for fellesskapsplanting i ImF). Epost: jt.eriksen@imf.no. Mobil: 99045506

Hva er plantingsnettverket?

Plantingsnettverket er til for å se at det vokser fram nye ImF-fellesskap i bygder og byer. Vi ønsker primært å komme i kontakt med potensielle plantere og team, og bidra med aktuelle ressurser. Vi arbeider både med det som heter nyplanting og replanting (tenker definisjonene under kan komme opp ved å trykke seg videre inn på nyplanting eller replanting).

Nyplanting er når et team planter et nytt fellesskap fra grunn av. Det kan være på en ny plass, inn mot et nytt segment og/eller ut fra nye rammeverk. Den skiller seg fra replanting ved at den ikke bygger på allerede eksisterende ressurser/rammeverk.

Replanting er planting i eller ut fra allerede eksisterende ressurser/rammer. Replanting er aktuelt når det i det etablerte arbeidet er en erkjennelse om at arbeidet over tid ikke har gitt frukter og er på vei mot avvikling, og hvor styret/tilsvarende er villige til å gi fra seg lederskap til noen utenfra. Når et nytt lederteam får mandat til å sette ny retning/visjon og disponere penger/ressurser slik de måtte ønske, kaller vi det en replanting.

Hva kan plantingsnettverket bidra med?

Aktuelle bidrag er oppfølgingsprosesser av enkeltpersoner, grupper eller forsamlinger/kretser som ønsker å plante fellesskap. Videre kan vi bidra med undervisning og trening til disse gruppene, men også med undervisning for å gi økt forståelse for “hvorfor planting?” inn mot etablert arbeid.

For team som er klare til å plante nye fellesskap anbefaler vi å bruke M4-prosess

(http://norway.m4europe.com/nb)

Videre ønsker vi også at enkeltpersoner kan bli en del av plantefamilien vi nå bygger i ImF. Denne består av personer med hjerte for å plante nye fellesskap, som får muligheten til å bli koblet tettere på hverandre og gjennomfører enkelte samlinger i løpet av året.