Vi har i ImF ulike nettsider og ressurser, som hver tjener ulike formål. Under finner du en enkel oversikt over nettsidene våre.
(Se egen oversikt over kretsene, forsamlingene og skolene våre under «Om oss»).

omGud.net gir en grunnleggende innføring i kristendommen. Hvem er Gud? Hvorfor tror de kristne på Jesus? Og betyr dette noe for mennesker i vår tid? Konseptet består også av en nettbassert bibelkurs, som heter hvorforJesus?.
————————————————————————————
ImF-UNG.no er nettsidene til ImFs ungdomsorganisasjon.
————————————————————————————
Preik.tv
er en ressursside i ImF-UNGs regi. Siden vil være en ressurs primært for ungdomslagene våre, med relevant og treffende forkynnelse og veiledning. Filmsnuttene kan brukes som andakt, innledning til samtale eller som en kort apell.
————————————————————————————
Sambåndet.no
er nyhets- og informasjonsorganet til ImF. Bladet Sambåndet kommer ut 12 ganger i året, og abonnement kan bestilles via e-post.