Bibelens mann og kvinne ER «hetero»

,

Religions- og debattredaktør Alf Gjøsund i Vårt Land skal ha ros for kommentaren han skrev 18. juni der han kritiserte forsøk på å presse Krik (Kristen idrettskontakt) til å endre teologi i ekteskapsspørsmålet.

26. juni kommer Gjøsund inn på spørsmålet om toleranse i denne saken. Også her er jeg enig med mye av det han skriver. Gjøsunds sluttpoeng er imidlertid å vise til at et av forslagene fra gruppen i Krik som har jobbet med ekteskapssynet, er at man kan ansette folk med et annet syn på ekteskapet enn det klassiske. Det (min kursivering) er «ganske tolerant», konkluderer redaktøren. En teologisk måte for Krik å begrunne en eventuell slik praksis på, kan – slik jeg forstår redaktøren – være at ekteskapsspørsmålet handler om etikk, ikke identitet. Gjøsund skriver: «Bibelen forholder seg nemlig aldri til homofili som identitet. Når Bibelen snakker om identitet, handler det om mann eller kvinne, jøde eller hedning, aldri om homo eller hetero.»

Dette opplever jeg som en problematisk påstand. Grunnen til det finner vi i skapelsesberetningen, som også Gjøsund indirekte er inne på. I 1. Mos 1,26–28 står det slik: «Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. (…) Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem (…)».

Ifølge teologen Stein Solberg i boken «Forenet med den elskede – Kristus som brudgom og de troende som brud» har brudemystikken fulgt kirkens tradisjon fra oldkirken til i dag og både i Øst- og Vestkirken. I Ef 5,25 ff tydeliggjør Paulus at ekteparet fra 1. Mos også er et bilde: «Dette mysteriet er stort – jeg taler her om Kristus og menigheten» (v. 32).

Bibelen omtaler Jesus som brudgom og menigheten som hans brud (jf. Jes 62,4–5; Åp 21,2). I Sambåndet 1/17 skrev vi utfyllende om betydningen av dette. Vi siterte teolog og tidligere redaktør Odd Sverre Hove på at «Gud skapte både det mannlige mennesket og det kvinnelige mennesket etter bilder som forut for skapelsen fantes i Gud selv».

«Homo eller hetero» er del av bibelsk identitetsforståelse, fordi det henger dypt sammen med betydningen av «mann og kvinne» 

I Dagen 3. mai og Vårt Land 30. mai 2016 påpeker tidligere nevnte Stein Solberg at et ekteskap mellom likekjønnede får store konsekvenser for synet på Kristus og menigheten. For dersom et ekteskap mellom to kvinner oppfattes som en rett avbildning av det guddommelige utgangspunktet, får vi en feminisert Kristus – som brud. Og et ekteskap mellom to menn vil avbilde menigheten som brudgom. – En ny Kristus framstår, skapt i vårt bilde. Denne nye Kristus er en variant av den gamle gnostiske vranglæren – en forvrengning av gudsbildet, framholder Solberg.

På denne bakgrunn, og selv om det kan oppleves krevende, er «homo eller hetero» del av bibelsk identitetsforståelse, fordi det henger dypt sammen med betydningen av «mann og kvinne». Og toleranse handler om å tåle uenighet, ikke nødvendigvis å endre syn. Antydningen om at toleranse skulle kreve av Krik – eller andre organisasjoner med et kristent utgangspunkt – at de i praksis må opptre i strid med sitt ekteskapssyn, bygger derfor på en utbredt misforståelse av hva toleranse innebærer. 

Bildetekst: Maleri av Julius Paulsen fra 1893. Kilde: Wikimedia Commons

Først publisert i Vårt Land 29.06.19 og på verdidebatt.no.

12 replies
 1. lna
  lna says:

  Tatt i betraktning dette synet om hva toleranse er; dersom noen har en annen teologisk forståelse av for eksempel samlivsetikken, vil denne toleranseforståelsen da kreve at ImF viser toleranse for andre syn enn eget (klassisk) syn også?

 2. lna
  lna says:

  Tatt i betraktning dette synet om hva toleranse er; dersom noen har en annen teologisk forståelse av for eksempel samlivsetikken, vil denne toleranseforståelsen da kreve at ImF viser toleranse for andre syn enn eget (klassisk) syn også?

 3. Petter Olsen
  Petter Olsen says:

  God formiddag, og takk for respons!

  Synet på toleranse-begrepet som jeg gir uttrykk for, baserer seg på hva ordet betyr. Det toleranse innebærer, er å tåle at det finnes ulike syn, ikke å føle seg forpliktet til å endre eget syn fordi det finnes andre syn på det samme. ImF konstaterer, som alle andre, at det finnes ulike – og motstridende – syn på ekteskapet. Men det forplikter altså ikke ImF til å endre vårt syn.

 4. Petter Olsen
  Petter Olsen says:

  God formiddag, og takk for respons!

  Synet på toleranse-begrepet som jeg gir uttrykk for, baserer seg på hva ordet betyr. Det toleranse innebærer, er å tåle at det finnes ulike syn, ikke å føle seg forpliktet til å endre eget syn fordi det finnes andre syn på det samme. ImF konstaterer, som alle andre, at det finnes ulike – og motstridende – syn på ekteskapet. Men det forplikter altså ikke ImF til å endre vårt syn.

 5. lna
  lna says:

  Takk for svar. Toleranse er utfordrende, og slik jeg leser svaret fra deg, vil ImF kunne tolerere andres syn (og ikke kreve endring). Dette er flott og bør jo gjenspeiles i den offentlige debatten, som ofte bærer preg av polarisering og ikke respekt, fra de ulike ståstedene.

 6. lna
  lna says:

  Takk for svar. Toleranse er utfordrende, og slik jeg leser svaret fra deg, vil ImF kunne tolerere andres syn (og ikke kreve endring). Dette er flott og bør jo gjenspeiles i den offentlige debatten, som ofte bærer preg av polarisering og ikke respekt, fra de ulike ståstedene.

 7. Petter Olsen
  Petter Olsen says:

  Toleranse er utfordrende, ja. Men den må jo nødvendigvis gå begge veier, selv om det klassiske ekteskapssynet er blitt et mindretallssyn i vårt hjørne av verden. ImF og andre med det klassiske ekteskapssynet må altså også kunne forvente respekt.

 8. Petter Olsen
  Petter Olsen says:

  Toleranse er utfordrende, ja. Men den må jo nødvendigvis gå begge veier, selv om det klassiske ekteskapssynet er blitt et mindretallssyn i vårt hjørne av verden. ImF og andre med det klassiske ekteskapssynet må altså også kunne forvente respekt.

 9. lna
  lna says:

  Det er jeg selvsagt enig i, men dersom du ser på det som er skrevet fra den såkalt «klassiske» siden i det siste, er det heller ikke der særlig mye som vitner om toleranse!

  Begge sider har mye å gå på, men poenget som jeg ønsket du skulle svare på, var om også ImF vil være tydelig på å vise toleranse, ikke bare kreve toleranse fra andre! Polariseringen i debatten går på troen løs, og jeg ønsker inderlig at en av «partene» vil forfekte toleransebegrepet på en forbilledlig måte.

  For øvrig: brukergrensesnittet på mobil er temmelig utfordrende på denne sida, ikke minst i kommentarfeltet! Noe som kan gjøres noe med?

 10. lna
  lna says:

  Det er jeg selvsagt enig i, men dersom du ser på det som er skrevet fra den såkalt «klassiske» siden i det siste, er det heller ikke der særlig mye som vitner om toleranse!

  Begge sider har mye å gå på, men poenget som jeg ønsket du skulle svare på, var om også ImF vil være tydelig på å vise toleranse, ikke bare kreve toleranse fra andre! Polariseringen i debatten går på troen løs, og jeg ønsker inderlig at en av «partene» vil forfekte toleransebegrepet på en forbilledlig måte.

  For øvrig: brukergrensesnittet på mobil er temmelig utfordrende på denne sida, ikke minst i kommentarfeltet! Noe som kan gjøres noe med?

 11. Petter Olsen
  Petter Olsen says:

  Hei igjen!

  Flott om du kunne vise til eksempler på det du mener er uheldige skriverier. Jeg må også spørre deg om hvordan du mener at ImF skal vise toleranse i ekteskapssaken.

 12. Petter Olsen
  Petter Olsen says:

  Hei igjen!

  Flott om du kunne vise til eksempler på det du mener er uheldige skriverier. Jeg må også spørre deg om hvordan du mener at ImF skal vise toleranse i ekteskapssaken.

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

9 + 1 =