Mismot er eit val

Postet: 22. februar 2017  

Innlegg i Dagen 22.02.2017

Ein skal ikkje leite lenge etter mismodige kristne. På ei side sett er det ikkje så rart. Her ein dag leste eg gjennom ein del aviser som hadde samla seg opp, og då eg var ferdig var eg heller nedstemt og deppa. Det er ikkje vanskeleg å finne negative trekk i samfunnsliv, kyrkjeliv, organisasjonsliv, etc.

Men dagen før hadde eg lese i 4.Mosebok kapittel 13 og 14, og då oppdaga eg at vi har eit reelt val om vi vil la mismot og negativitet vere styrande for våre liv. Israelsfolket skulle innta det landet som Herren hadde lova dei, og Moses sende inn i landet ein speidar frå kvar av dei tolv stammene. Då dei kjem tilbake, er alle tolv samde om landets fakta: Det var verkeleg eit godt land, og dei hadde med seg bevis på det. Likevel var det ti speidarar som kom med eit stort «men»: «Men folket som bur i landet, er sterkt. Byane er som borger, og svært store».

Alle dei tolv speidarane såg det same, men berre to valde å sette sin lit til Herrens løfte. Dei ti andre fekk med seg heile folkemassen i eit deprimerande klagerop. Desse ti mennene vart faktisk straffa fordi dei hadde tala ille om landet. Dei talte ikkje som dei gjorde fordi dei var melankolske av natur, men fordi dei let seg styre av vantru.

Vi har eit val om let oss styre inn i passivitet og negativitet ut frå det vi ser omkring oss. Vi har alle eit ansvar for kva haldningar vi spreier i våre familiar og forsamlingar. Det er heilt greitt at deler det vi ser av utfordringar omkring oss, og det er sjølvsagt viktig å vere ærleg om det vi ser, men er det alt vi deler? Har vi gløymd Herrens lovnader til sitt folk?

Sist helg var over 300 barne- og ungdomsleiarar samla i Sandnes for å få del i nye ressursar som skal hjelpe oss til å nå fleire barn og unge i Norge med dei gode nyheitene om Jesus Kristus og Guds frelse. Vi vil byggje bibeltillit, og vil at borna og dei unge skal lære å frykte og elske Gud. Vi vil gjere disiplar som kjenner, elskar og tener Jesus Kristus. Det er enormt kjekt å melde tilbake frå konferansen om optimisme og tru på framtida for det kristne arbeidet i landet vårt. Vi er fullt klar over kva motkrefter som vi har å kjempe med, men det er mitt håp at mange nok set sin lit til kva som skjer når Guds ord vert planta i dei nye generasjonane.

Vi kan ikkje vite om Herren vil sende oss rike vekkingstider. «Dersom Herren har behag i oss, fører han oss inn i dette landet og gjev det til oss – eit land som fløymer med mjølk og honning» (14:8) . Det vi veit er kva Herren ser til: «Men Kaleb, tenaren min, var det ei anna ånd i. Han har fylgt meg trufast, difor vil eg føra han inn i det landet han har vore i, og ætta hans skal eiga det» (14:24).

Dagens bibelord - Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Luk 19,1-10
 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.
Les mer