Forbundsstyret vedtok på sitt styremøte den 25.11 å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for ImF.

Som de fleste av dere kjenner til, har ImF en tid hatt økonomiske utfordringer, og styret ønsker å få på plass et bredt eierskap til nødvendige tiltak for å rette opp i den økonomiske situasjonen.

For å sørge for at så mange som mulig får anledning til å delta på generalforsamlingen, sender vi nå ut dato for samlingen.

Vi ber om at dere gjør dette kjent så mange som mulig innen deres ansvarsområder.

Dato: Lørdag 24.02.2024.
Tidsramme: Ca. kl. 10.00 til 16.30.
Sted: Bergensregionen.

Formell innkalling med sakspapirer vil bli sendt ut senest 23.12.23, slik at vi overholder den lovpålagte fristen på åtte uker.

Denne innkallingen vil gå direkte til alle kretser, lag, foreninger og forsamlinger som har rett til å møte på en generalforsamling i ImF.

Vi som har vår daglige tjeneste i ImF sentralt, vil takke for omsorg og forbønn. Det har vært en stor glede å

møte mange misjonsvenner i forbindelse med de jubileumsmøtene vi har fått anledning til å arrangere i samarbeid med kretser og forsamlinger.

Jeg håper dere setter av denne dagen, og sørger for at din sammenheng blir godt representert på samlingen

Med broderlig hilsen

Runar Landro
ImF-leder

DOKUMENTER:

Fullmaktsskjema
Innkalling
Saksutredning