Denne siden viser en oversikt over frivillige forkynnere som har sagt ja til å stå på denne listen.

Noen foreninger/forsamlinger sliter med å få forkynnere til møtene sine. Denne siden er ment som en ressurs for lokale enheter som trenger tilfang av nye forkynnere med kontaktinformasjon. Trenger du taler til et møte så ta gjerne en kikk om det er noen i denne oversikten du kunne tenkt deg å spørre.

Leiv Roald Thu 
Er 73 år, bur på Bryne.
Har ingen spesielle preferanser mht tilhørerprofil.
Kan ta både bibeltimer og «vanlige» møter.
Liker godt tema som hele Bibelen (dvs GT som utganspunkt for NT, mao hele Guds åpenbaring i Ordet), misjon, jødemisjon og israelsteologi.
tlf. 926 13 778

Reidar Røyland
Taler på enkeltmøter, bur på Sandnes, er 51 år, taler helst for folk under 60.
Ingen spesielle tema.
tlf. 926 13 778

Lars Tønnesen 
Jeg er født 13.09.74 og bor på Klepp stasjon
Jeg ønsker å tale til ungdom og voksne, på primært vanlige møter.
tlf. 974 09 420

Rolf Gunnar Husveg
Bur på Riska, født 1970
Ikkje barn og familiemøte, men gjerne ungdom og unge vaksne.
Liker å få tema, elles vel eg ofte ut frå søndagens tekst
tlf. 924 84 121

Willy Mæland
Er 72 år (f. 29.07.1946) HovsheradDet vel slik at jeg liker å «gå litt i dybden» i ordet, så det har vel blitt mest bibeltimer for min del.
Men det går helt greit med å tale på et vanlig møte også.
Når det gjelder tema, har jeg ikke noe spesielt favoritt.
tlf. 99701328

Jan Roald Dalstrøm
Nærbø, Alder 70. Prioriterer helst bibeltimer, man kan og tale på vanleg møter. (Tale til barn må andre ta seg av, så det blir til vaksne!).
Tema/emne kan avtalast.
tlf. 467 65 734

Kjell Furnes
Når det gjelder tema er det Israel,menigheten og de siste ting og tider.
E-post: kjell.furnes@gmail.com, tlf: 952 78162

Jarle Berland
Hans  fokus i forkynnelse er : Rikdom i Kristus, bønn og Moden høst.
tlf: 412 02261

 

Annbjørg Helland Sævareid f. 30/11-57, møter (andakt/tale),  leser egne dikt og synger
tlf. 46625090, E-post: a.saeva@online.no

Kåre Sævareid f. 3/7-56, møter (andakt/tale)
tlf. 92416104, E-post: k.saeva@online.no

Vi har oftest møter sammen, men kan også ha møter hver for oss.
Adr: Åslivegen 7, 6390 Vestnes

Fritidsforkynner Bjørn Nerland, Molde

Jeg er født i 1947, og er medlem av Molde Indremisjon. Da jeg har regelmessige tale- og andre oppdrag i Molde Indremisjon i helgene, tar jeg på meg taleoppdrag i Nordmøre og Romsdal krets (NRI) midt i uka. Jeg ønsker helst å ta på meg bibeltimer, men kan også ta på meg ”vanlige taler” for voksne.