Hva er futurum?

Hva er Futurum?

Futurum er et læringsfelleskap for lokale forsamlinger som går over 3 år. I Futurum blir en del av et nettverk bestående av flere team fra lokale plasser fra forskjellige steder i landet.
Gjennom fellessamlinger, huddel og oppfølging med veileder er motivasjonen å legge til rette for at teamene skal få ha best mulig samtaler om de viktigste tingene for sin lokale plass. Samtalene resulterer i handlingsplaner med både langsiktige og kortsiktige mål, som teamet iverksetter lokalt. Bedehuskirken på Bryne er vertskap for Futurum og ønsker å gjøre sitt ytterste for å lede teamene gjennom en prosess som både setter i stand, holder fremdrift og forhåpentligvis gir frukter av det arbeidet som blir gjort.

Futurum er bygget opp som et læringsnettverk hvor hver forsamling møter med et team til samlingene. Teamet består av 4–8 personer som har beslutningsmyndighet på sin lokale plass og bør være om lag de samme personene gjennom hele prosessen. Hvert team har en teamleder, det kan gjerne være en ansatt om dere har det. Det vil være én Futurum-samling i hvert semester. Samlingene er på Bryne og vil være i februar og oktober. Innholdet i samlingene blir designet utfra innspill fra teamledere og vil på den måten være relevant for teamene som er med. Samtalene rundt bordet og handlingsplaner som en ender opp med, vil være konkretisert utfra teamets lokale utfordringer og muligheter.

Samlingene går over to dager og er en kombinasjon av undervisning, læring, planarbeid med teamet, bønn/betjening og sosialt felleskap med hele nettverket.

Hvorfor bli en del av Futurum?

Det er mange oppgaver en står ovenfor i et lokalt menighetsarbeid. Gjennom Futurum blir teamet en del av et nettverk hvor din lokale forsamling får hjelp til å løfte blikket til de større, visjonære og bakenforliggende samtalene som en så fort ikke tar seg tid til når hverdagen ruller og går. Vi tror at dette er samtaler som er avgjørende for nettopp å kunne lede forsamlingen i det daglige. Futurum er et prosessverktøy som hjelper teamet til å være mer visjonsstyrt enn behovsstyrt.

Gjennom Futurum-nettverket får en ta del i en prosess som leder til endring og fremdrift, men vurderingene og målsettingene lander dere selv utfra samtaler og teamarbeid. Prosessen hjelper, oppmuntrer og holder ansvarlig slik at gode intensjoner blir til virkelighet.

Hvert team får en veileder som følger opp teamet og har jevnlig kontakt med teamleder utfra teamets behov.

Et læringsnettverk legger opp til læring mellom teamene. Selv om det vil være lokale forskjeller, har vi mye å lære av hverandre. I Futurum kommer en nær og blir godt kjent med andre bedehusforsamlinger som er i den samme prosessen og ønsker å få sitt fulle potensial ut på sin lokale plass.

 

Informasjon

Hvert semester er det Futurum-samling hvor Bedehuskirken på Bryne er vertskap. Flere av Bedehuskirkens folk står frivillig klar til å tjene teamene på forskjellige måter gjennom samlingene, ved overnatting, pizzafest, forbønn/betjening, veileder, lovsang, undervisning eller ved å være til stede i felleskapet.

Dato for samlinger i 2022 er:
Fredag 18. til lørdag 19. februar 2022
Fredag 30. sept. til lørdag 01. oktober 2022
Samlingene begynner fredag kl. 14.30 og avsluttes lørdag ca. kl. 18.

Vi jobber med oppstart for ny 3-årsprosess høsten 2022.

Leder for Futurum:
Magnar Helland
Epost: magnar.helland@bedehuskirken.no
Mobil: 99028690

For mer informasjon se Bedehuskirkens nettside: Bedehuskirken.no