Anne Karine Lauvrak
Regnskapsleder

Telefon: 56 31 42 47
E-post: ak.lauvrak@imf.no