• Med Guds ord til folket.

    Misjonærer: Vi vil gjere medarbeidarar i indremisjonen bevisst på at vi alle skal vere misjonærar i Norge.