19. oktober 1898
Komiteen arbeidet raskt, også de kommunikasjonsmessige forhold i 1898 tatt i betraktning, og de fant snart ut at det nå var grunnlag for opprettelse av et indremisjonsforbund. Det ble kalt inn til et møte i Bergen 19. oktober 1898. Her møtte utsendinger fra ulike samskipnader og lokalforeninger fra hele Vestlandet, og stiftelsen av Det Vestlandske Indremisjonsforbund ble enstemmig vedtatt. Etter en lang debatt ble også lover for den nye organisasjonen vedtatt. Det ble dessuten gjort vedtak om arbeidsplan, og om å gi ut Sambåndet. Allerede 7. januar 1899 kom første nummer av organisasjonsbladet. Styret som ble valgt, konstituerte seg med O.K. Grimnes som formann, Andreas Lavik som sekretær og Tor Frønsdal som kasserer. I utgangspunktet så Indremisjonsforbundet det som sin hovedoppgave å sende ut forkynnere med Guds ord til folket.